ĐĂNG KÝ THỦ TỤC THÀNH VIÊN

1. Tư cách thành viên

Quý khách hàng cá nhân sau khi đồng ý với quy định này và đã đăng ký là thành viên theo quy định, sẽ có tư cách là thành viên sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký theo quy định. Thủ tục đăng ký thành viên, phải do chính bản thân quý khách muốn trở thành thành viên thực hiện. Việc nhờ người khác đăng ký thay sẽ không được chấp nhận. Tuy nhiên, chúng tôi có thể từ chối việc đăng ký làm thành viên với những quý khách đã bị xóa bỏ tư cách thành viên trong quá khứ.
2. Nhập thông tin thành viên

Khi đăng ký thủ tục thành viên, quý khách cần đọc kỹ các chú ý khi nhập thông tin, nhập chính xác các hạng mục cần thiết theo form mẫu nhập đã quy định.

QUẢN LÝ PASSWORD

Password sẽ do chính bản thân thành viên có trách nhiệm quản lý và cần định kỳ thay đổi để người khác không biết được. Trường hợp chúng tôi đã xác nhận theo phương pháp quy định rằng địa chỉ email đã nhập vào khớp với địa chỉ email đã đăng ký password, thì công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm về các tổn hại phát sinh ngay cả trong trường hợp tài khoản của hội viên bị người khác ngoài thành viên sử dụng do thông tin này bị đánh cắp, bị sử dụng bất chính hay vì một lý do nào khác.

Quay về trang chủ tại đây