Các nhà cung cấp được kiểm tra sản phẩm chặt chẽ theo tiêu chuẩn của Expooks

1. Tuân thủ theo pháp luật

Là một tập đoàn toàn cầu nên Expooks luôn tuân thủ theo pháp luật của nước sở tại.

Expooks coi trọng hàng hóa và dịch vụ của nhà cung cấp phải tuân thủ pháp luật.

2.  Kinh doanh một cách trung thực

Cạnh tranh công bằng và có đạo đức.

Expooks sẻ chấp dứt hợp đồng với nhà cung cấp khi có sự gian dối.

3. Lưu trữ các hồ sơ phản hồi người tiêu dùng

Lưu giữ sổ sách và hồ sơ phản ánh tất cả các giao dịch một cách chính xác, trung thực và kịp thời.

Expooks sẻ cải thiện tốt mối quan hệ giữa người tiêu dùng với nhà cung cấp.

Quay về trang chủ tại đây